Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Z historii muzyki polskiej... Muzyka polska przełomu XIX i XX wieku, Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski - Zakład Fotograficzny Hartsook Photo (San Francisco ; Los Angeles); źródło: Polona.pl

Ignacy Jan Paderewski - Zakład Fotograficzny Hartsook Photo (San Francisco; Los Angeles), [przed 1926]; źródło: Polona.pl

2022-10-30
Epoka pochopinowska w muzyce polskiej upłynęła pod znakiem rosnących wpływów muzyki niemieckiej, w szczególności Mendelssohna, Schumanna i Wagnera. Spadkobiercą Moniuszki w dziedzinie opery obwołano Władysława Żeleńskiego, który w operze Stara baśń nawiązuje bezpośrednio do idei dramatu Wagnera z jego „unendliche Melodie”. Premiera Starej baśni odbyła się wszakże w roku 1907 - dużo wcześniej działał wielki nowator rosyjski, Modest Musorgski, a w 1902 roku Claude Debussy przedstawił swojego Peleasa i Melizandę, był więc Żeleński tylko epigonem odchodzącej tradycji i muzyki polskiej na poziomie, na który wprowadził ją Chopin, nie utrzymał.

Międzynarodową sławę zdobył natomiast Ignacy Jan Paderewski, bardziej jednak dzięki swojej działalności pianistycznej, niż kompozytorskiej. Był również znanym politykiem, walczył o niepodległość dla Polski. W 1910 roku, podczas patriotycznej manifestacji z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, odsłonięto w Krakowie ufundowany przez niego pomnik pogromcy Krzyżaków - króla Władysława Jagiełły. W odrodzonej w roku 1918 Polsce został premierem. Spory sukces odniosła jego jedyna opera Manru napisana na zamówienie Opery Drezdeńskiej i tam wystawiona w 1901 roku, później zaś w Pradze, Zurychu, Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie, Chicago, Kijowie, Nicei, Monte Carlo i w Bonn. Również Paderewski nawiązuje do zdobyczy Wagnera w dziedzinie dramatu muzycznego, ale wykorzystuje je w zdecydowanie indywidualny sposób.

Inni kompozytorzy tego okresu to m.in.: Piotr Maszyński, Henryk Melcer-Szczawiński, Emil Młynarski, Maurycy Moszkowski, Stanisław Niewiadomski, Zygmunt Noskowski, Eugeniusz Pankiewicz, Mieczysław Sołtys, Roman Statkowski.

Dr Mieczysław Kominek

Kolejny artykuł: Młoda Polska

Poprzedni artykuł: Kompozytorzy przed Chopinem i jemu współcześni
X