Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Polski Rocznik Muzykologiczny – tom XX (2022) dostępny online

Okladka Polskiego Rocznika Muzykologicznego

2023-03-01
Na stronie domowej pisma „Polski Rocznik Muzykologiczny” opublikowana została w otwartym dostępie zawartość tomu XX (2022) zatytułowanego „Kobiety i muzyka”.

„Rocznik” jest tytułem dwujęzycznym, dlatego też oprócz 10 artykułów w języku polskim, najnowszy numer zawiera również 2 napisane po angielsku.

Poniżej prezentujemy spis treści tomu i gorąco zachęcamy do czytania. Więcej o „Roczniku” na stronie www.polskirocznikmuzykologiczny.pl.

POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY
TOM XX (2022)
„Kobiety i muzyka”

Annegret Fauser
Dziedzictwo muzyczne, odmienność i migracje transnarodowe:
muzyczne żywoty Wandy Landowskiej


Beata Bolesławska-Lewandowska
Nadia Boulanger i jej rola w muzyce polskiej w świetle pism Zygmunta Mycielskiego

Izabela Zymer
Zofia Lissa i Włodzimierz Iwannikow —
polska muzykolog i radziecki kompozytor we wspólnej walce o nowy, lepszy ład


Anna Nowak
Kwartety smyczkowe Hanny Kulenty.
Pamięć gatunku a współczesne środki ekspresji


Iwona Świdnicka
Nie podoba mi się to…,
czyli problematyka społeczna w twórczości Lidii Zielińskiej


Marta Dziewanowska-Pachowska
Przez zabawę ku źródłom dźwięków —
przyczynek do badań instalacji dźwiękowych w twórczości Lidii Zielińskiej


Barbara Literska
Inklinacje, refleksje, niedopowiedzenia w muzyce Katarzyny Kwiecień-Długosz.
Szkic o kompozytorce z Zielonej Góry


Joanna Schiller-Rydzewska
Erinnerung an Danzig —
kobiety w kulturze muzycznej Gdańska I poł. XX w. w świetle zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej


Stefan Drajewski
Polskie kompozytorki baletów. Rekonesans

Aleksandra Kleinrok
Dziewiętnastowieczne salony warszawskie —
„instytucje” kultury czy wysublimowane alkowy?


Tomasz Górny
Sara Levy i jej muzyczna kolekcja.
Koncerty klawiszowe Carla Philippa Emanuela Bacha z Biblioteki Narodowej


Edward Boniecki
Mała litania uroczysta Karola Szymanowskiego
X