Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

W Stanach Zjednoczonych ukazała się nowa książka o muzyce polskiej autorstwa Cindy Bylander

Okładka książki

Cindy Bylander: Engaging Cultural Ideologies: Classical Composers and Musical Life in Poland 1918-1956

2023-01-11
Zawiadomieni przez autorkę, za co serdecznie dziękujemy, prezentujemy najnowszą książkę Cindy Bylander (znawczyni i zasłużonej propagatorki muzyki polskiej, laureatki Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich w roku 2017), opublikowaną przez Academic Studies Press. Książka niebawem będzie dostępna w naszej bibliotece.

Praca Engaging Cultural Ideologies prezentuje wpływ występujących w Polsce praktyk kulturowych (w szczególności tych związanych ze zjawiskami takimi jak nacjonalizm, elitaryzm i ideologia rasy) na twórczość współczesnych kompozytorów polskich w latach 1918–1956 – na powstawanie i historię wykonawstwa ich dzieł. W oparciu o szeroko zakrojone badania archiwalne, w tym pierwszy w historii całościowy przegląd polskich programów koncertowych, a także studium wybranych przypadków ukazujących, jak kompozytorzy muzyki radzili sobie z wyzwaniami wynikającymi z niemal nieustannego wrzenia w kraju – Bylander daje świeży, pogłębiony obraz tego, jak walka o władzę i wpływy w sferze publicznej i prywatnej rzutowała na domenę wolności artystycznej. Mimo zewnętrznych różnic między poszczególnymi okresami historycznymi, zmagania te ogniskowały się – jak się okazuje – wokół podobnych punktów spornych.

Cindy Bylander, Engaging Cultural Ideologies: Classical Composers and Musical Life in Poland 1918–1956 [Kompozytorzy muzyki poważnej wobec ideologii kulturowych: Życie muzyczne w Polsce w latach 1918–1956] Boston, Massachusetts, USA: Academic Studies Press, 2022, 343 strony.

Więcej na stronie wydawcy: Academic Studies Press
X