Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Polski Rocznik Muzykologiczny – Tom XIX (2021)

Polski Rocznik Muzykologiczny – Tom XIX – okładka

„Polski Rocznik Muzykologiczny” XIX (2021)
Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2021

2022-10-30
Kolejny tom „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest dostępny w Bibliotece ZKP oraz w sprzedaży. Pismo jest prowadzone i rozpowszechniane w sieci Internet przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Teksty są publikowane w wersjach cyfrowej na stronie domowej czasopisma, a także na portalach Sciendo i na Platformie Otwartej Nauki ICM UW. Wydawcą i dystrybutorem wersji drukowanej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW - redaktor naczelna napisała:

Niniejszy „Rocznik” zawiera reprezentatywną część referatów przedstawionych na Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej pt. Tożsamości narodowe - europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-2018), zorganizowanej w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziesięcioro badaczy z Polski, Czech, Litwy i Węgier poddaje w nich refleksji sformułowane w tytule konferencji zagadnienie, koncentrując się zarówno na fundamentalnych pytaniach, dotyczących relacji między muzyką a strategiami budowania narodowej tożsamości jej odbiorców, miejsca muzyki różnych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze europejskiej, jak i na twórczości i poglądach estetycznych wybranych kompozytorów.

Tom zamyka artykuł, w którym jego autor poddał wnikliwej analizie cykle Preludiów na fortepian (1954) Romana Palestra, ukazując przemiany stylu kompozytora, jakie dokonały się po podjęciu przez niego trudnej i brzemiennej w skutki decyzji o opuszczeniu ojczyzny i osiedleniu się na „wolnym” Zachodzie.


Rocznik można nabyć w księgarni internetowej PWM.

Zachęcamy również do odwiedzania strony domowej tytułu: www.polskirocznikmuzykologiczny.pl.

X