Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Violetta Przech: W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło

Okładka książki - Violetta Przech: W labiryncie wyobraźni

Violetta Przech
W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło
Musica Iagellonica, Kraków 2022

2022-10-30
Książka Violetty Przech W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło to niewątpliwie jedna z ważniejszych publikacji w polskim piśmiennictwie muzycznym ostatnich lat, udana próba całościowego spojrzenia na dotychczasowy dorobek Zbigniewa Bargielskiego, wyznaczająca nowe kryteria w ramach teoretycznego namysłu nad twórczością tego wybitnego kompozytora. Nie rezygnując z drobiazgowej dokumentacji wielowymiarowego oeuvre Zbigniewa Bargielskiego (osobne aneksy poświęcone twórczości poetyckiej oraz publicystyce), autorka książki uwagę swą ogniskuje na poszczególnych kompozycjach. Wnikliwym analizom muzycznych utworów Bargielskiego towarzyszą liczne przykłady nutowe, informacje dotyczące zagadnień formalnych zestawione zostają z kwestiami wykonawczymi i historią recepcji. W pierwszych dwóch rozdziałach utwory młodzieńcze i studenckie omawiane są w porządku chronologicznym, w rozdziałach trzecim i czwartym (Pobyt w Austrii, Powrót do Polski) kluczem wyznaczającym porządek analiz jest problematyka gatunkowa oraz kwestie związane z instrumentacją. Rozdział piąty zawiera syntetyczne spojrzenie na dystynktywne cechy języka muzycznego Zbigniewa Bargielskiego, rozdział szósty – wypowiedzi innych osób na temat kompozytora i jego dzieła. Monografię życia i twórczości autora Trigonalii zamyka wykaz źródeł bibliograficznych i dyskografia oraz pięć aneksów – w tym między innymi spis kompozycji. Oprócz przykładów nutowych i schematów graficznych książka zawiera wkładki z fotografiami.

Ukazanie procesu krystalizacji języka muzycznego Zbigniewa Bargielskiego na tle wydarzeń z jego życia – w oparciu o zgromadzony materiał źródłowy, cytaty wypowiedzi samego kompozytora, muzykologów i wykonawców - wydaje się głównym założeniem monumentalnej publikacji. Omawiając twórczość Bargielskiego, autorka przytacza również informacje o jego inspiracjach pozamuzycznych, interesuje ją ideowe podłoże stosowanych przez niego rozwiązań formalnych, a także – status artysty polskiego tworzącego na obczyźnie (W kręgu obcej kultury: austriackość versus polskość, wielokulturowość w rozdziale Pobyt w Austrii). (fjw)

-----

23 września 2022 roku goście 65. „Warszawskiej Jesieni” mieli okazję wzięcia udziału w imprezie towarzyszącej festiwalowi – spotkaniu ze Zbigniewem Bargielskim i Violettą Przech, autorką książki o kompozytorze W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Bibliotekę ZKP – Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC we współpracy z oficyną Musica Iagellonica, wydawcą książki oraz Polskim Wydawnictwem Muzycznym, które m.in. udostępniło na potrzeby spotkania swoją warszawską siedzibę przy ul. Fredry 8. Wydawca przekazał egzemplarze do naszej Biblioteki. Zarówno wydawcy, jak i gospodarzowi spotkania serdecznie dziękujemy!
X