Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Serocki – Rudziński – PWM

Okładki książek: Iwona Lindstedt - Kazimierz Serocki oraz Teresa Bochwic - W rytmie Polski i logo PWM

Iwona Lindstedt,Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę, PWM, Kraków 2022 /
Teresa Bochwic. W rytmie Polski Witold Rudziński - życie twórcy (1913-2004), PWM, Kraków 2022

2023-03-26
Nie nadążaliśmy z wpisami o przekazanych do naszej Biblioteki darach. Bardzo żałujemy i przepraszamy darczyńców – osoby i instytucje.

Tutaj chcemy najserdeczniej podziękować Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, które pięknie nas wspiera, dostarczając najnowsze nuty, książki i płyty z polską muzyką. Informacje o wszystkich pozycjach już są lub wkrótce trafią do naszego katalogu online, a więcej uwagi, z konieczności, poświęcamy dwóm - bardzo ważnym pozycjom poświęconym postaciom kluczowym dla muzyki polskiej po II wojnie światowej. (Iz.)

Iwona Lindstedt
Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2020
ISBN 978-83-224-5142-7

Monumentalna monografia Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę autorstwa Iwony Lindstedt umożliwia wnikliwy wgląd w życie i twórczość Kazimierza Serockiego, stanowiąc niezwykle bogate kompendium wiedzy oraz niezbędny punkt odniesienia dla badaczy i wszystkich zainteresowanych osobą i dokonaniami autora Pianophonie. Zachowując porządek chronologiczny, Iwona Lindstedt omawia kolejne utwory Serockiego: szczegółowo analizuje ich budowę i znaczenie, przytacza informacje dotyczące recepcji kompozycji przez współczesnych Serockiemu muzykologów i krytyków. Analizie utworów towarzyszą w książce liczne przykłady nutowe. Przedstawienie ewolucji twórczej Serockiego i wskazanie komponentów jego indywidualnego stylu i techniki kompozytorskiej jest niewątpliwie najważniejszym zadaniem omawianej monografii. Autorka zamieszcza również informacje o działalności Serockiego w związanych z muzyką gremiach, akcentując jego ważką rolę w kształtowaniu polskiego życia muzycznego od lat 50. XX w., przytacza wiadomości o jego karierze pianistycznej, rekonstruuje historię rodziny i wczesnej młodości kompozytora w oparciu o zachowane archiwalia, przekazy i wspomnienia. Książka podzielona została na dziewięć obszernych rozdziałów, opatrzonych odwołującą się do twórczości Serockiego nazwą „segmenty”. Twórczość kompozytora dla filmu i teatru omówiona została osobno, w dziewiątym segmencie. Całość uzupełniają kalendarium życia i twórczości, wykaz utworów, dane bibliograficzne. (fjw)

Teresa Bochwic
W rytmie Polski. Witold Rudziński - życie twórcy (1913–2004)
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2020
ISBN 978-83-224-5155-7

W rytmie Polski. Witold Rudziński – życie twórcy (1913–2004) to obszerna biografia Witolda Rudzińskiego, napisana przez jego córkę, Teresę Bochwic. Informacjom dotyczącym życia i działalności kompozytora towarzyszą liczne odniesienia do zagadnień politycznych, społecznych i kulturalnych, dzięki którym fakty z życia Witolda Rudzińskiego zostają osadzone w szerokim kontekście dwudziestowiecznej historii Polski. Opis dzieciństwa, młodości i dalszych lat pracy twórczej Witolda Rudzińskiego niejednokrotnie stanowi asumpt do wprowadzenia przez autorkę tematów takich jak: zagadnienia szkolnictwa i edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym, sprawa mniejszości narodowych i ich koegzystencji na terenach państwa polskiego, środowisko wileńskie przed II wojną światową czy polskie życie muzyczne w latach powojennych. Czytelnik ma okazję poznać nie tylko biografię Witolda Rudzińskiego: autorka poświęca również wiele uwagi osobom z jego kręgu, przedstawiając sylwetki i historie pedagogów, muzyków, naukowców. Książka zawiera liczne anegdoty oraz niezwykle interesujące cytaty wypowiedzi samego kompozytora. W rytmie Polski… przybliża postać Witolda Rudzińskiego, dokumentuje jego działalność oraz pozwala w znacznym stopniu zrozumieć epokę, w której żył i tworzył. (fjw)
X