Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Katalog internetowy Biblioteki ZKP

strona katalogu - zrzut ekranu

2023-03-22
Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych” w latach 2022-2024 budujemy nasz internetowy katalog zbiorów. Jeszcze dużo zostało do zrobienia, ale już teraz zapraszamy na podstronę naszego portalu katalog.bibliotekazkp.org.pl.

Niedawnym naszym sukcesem była migracja danych z naszej starej bazy książek i nut. Przeniesienie zgromadzonych tam informacji wiązało się z koniecznością przekształcenia unikatowego formatu danych, rozwijanego u nas od lat 90. XX wieku, do powszechnego obecnie na całym świecie i umożliwiającego współpracę bibliotek w sieciach krajowych i międzynarodowych formatu MARC21. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu powstał skrypt, który wykonał taką procedurę mechanicznie na blisko 11000 rekordach!

Zintegrowany system biblioteczny KOHA, który wykorzystujemy, zawiera oprócz modułu katalogowego moduł wypożyczalny z kontami czytelników. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu założenia takiego konta. Będzie ono umożliwiać podgląd stanu własnych wypożyczeń, przedłużanie terminu zwrotu i szybką komunikację. Ten właśnie system zaczynamy sukcesywnie wdrażać. Nowe wypożyczenia będą realizowane już w tym nowym systemie.

Wierzymy, że widoczność naszych zbiorów w Internecie i dostęp do własnych kont czytelniczych usprawni mocno naszą współpracę. Zapraszamy!

logo MEiN

      logo programu

Budowa katalogu internetowego zbiorów Biblioteki Naukowej ZKP w latach 2022-2024 jest współfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Tytuł projektu: „Udostępnienie w Internecie katalogu muzykaliów biblioteki naukowej Związku Kompozytorów Polskich”.(Iz.)
X