Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Nowy Inwentarz Archiwum Akt ZKP udostępniony dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Logo Archiwum Akt ZKP

2023-01-22

Dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2022” w drugiej połowie roku 2022 kontynuowaliśmy prace rozpoczęte rok wcześniej, kiedy to również przy wsparciu NDAP w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021” realizowany był projekt „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”. Prace dotyczą akt ZKP z lat 1945–1989 i polegają na porządkowaniu dokumentów, tworzeniu nowego, spójnego inwentarza oraz zabezpieczaniu archiwaliów przed zniszczeniem zgodnie z aktualnymi wymogami konserwatorskimi.

W roku 2021 Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich zostało uporządkowane, stworzony został nowy, ujednolicony inwentarz w wersji cyfrowej, dostępnej online (w miejsce dotychczas używanej księgi funkcjonującej wyłącznie w wersji papierowej, złożonej z cząstkowych spisów zdawczo-odbiorczych tworzonych i dokładanych w kolejnych dekadach), a także zabezpieczony zgodnie z wymogami konserwatorskimi, tzn. zgodnie ze standardem technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku. Jednocześnie zasób archiwalny został przeniesiony do bardziej odpowiednich szaf, gdzie jest łatwiej dostępny i mniej narażony na przypadkowe uszkodzenia, np. podczas wyjmowania w celu udostępnienia.

W roku ubiegłym zajęliśmy się materiałami odnalezionymi podczas realizacji pierwszego etapu prac, nieujętymi w spisach i nieobecnymi w dotychczas używanej księdze. Są wśród nich m.in. dokumenty dotyczące działalności koncertowej i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego, Oddziałów Terenowych, Koła Młodych oraz Sekcji Muzykologów ZKP, głównie w drugiej połowie lat 80., w tym korespondencja oraz liczne wycinki prasowe.

Wzbogacony o nowe pozycje inwentarz Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich jest dostępny w formie bazy danych na portalu Zbiory społeczne prowadzonym przez Centrum Archiwistyki Społecznej.

Nowy inwentarz różni się od starego nie tylko formą cyfrową. Został on również przebudowany. Stworzono jednolitą klasyfikację rzeczową o zalecanej strukturze hierarchicznej oraz spójny układ sygnatur. Nowy podział zasobu na serie, podserie i jednostki archiwalne ma swoje odzwierciedlenie zarówno w inwentarzu, jak i w w całkowicie nowych rozmieszczeniu na półkach.

Jednocześnie digitalizujemy zbiory oraz publikujemy skany wybranych dokumentów na portalu Zbiory społeczne, wraz z opracowaniem (w tym z indeksami osobowymi, rzeczowymi i geograficznymi). Prace te będą kontynuowane w miarę naszych możliwości czasowych, organizacyjnych i finansowych.

Zapraszamy do obejrzenia:


logo Archiwów Państwowych

Zrealizowano dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursów na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2021” – tytuł projektu: Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska oraz

„Wspieranie działań archiwalnych 2022” – tytuł projektu: Opracowanie i profilaktyka konserwatorska nowo odnalezionych akt Archiwum Związku Kompozytorów Polskich.

przesuń w lewo
przesuń w prawo
X