Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Biblioteka ZKP na konferencji bibliotek muzycznych i fonotek we Wrocławiu

Plakat konferencji

Plakat konferencji

2022-12-05
W dniach 28-30 listopada 2022 r. odbywały się we Wrocławiu połączone XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych oraz IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek. Gospodarzem i głównym organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a współorganizatorami Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

W programie konferencji znalazły się dwie prezentacje poświęcone naszej działalności. Pierwsza z nich, zatytułowana Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich na półmetku swojej drogi do nowoczesności. O projektach modernizacji infrastruktury i usług, realizowanych w latach 2022-2023, wpisując się w temat przewodni konferencji bibliotek, który brzmiał Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu omawiała wdrażane i rozwijanie aktualnie projekty cyfrowe: internetowy katalog zbiorów bibliotecznych, udostępnianie online inwentarza archiwalnego i skanów dokumentów z Archiwum Akt ZKP oraz bibliotekę cyfrową. Jednocześnie po raz pierwszy została pokazana publicznie nowa strona biblioteki.

Drugie wystąpienie, zatytułowane Regamey & Regamey. O dramatycznych losach i nieznanych dziełach Konstantego Kazimierza Regameya (ojca) i Konstantego Regameya (syna) udokumentowanych na promocyjnych płytach POLMIC było częścią sesji Sekcji Fonotek przebiegającej pod hasłem Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego.

Konferencja przebiegała w ogromnie serdecznej i twórczej atmosferze, za której stworzenie należą się wielkie podziękowania pani Magdalenie Wiącek, dyrektor Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, licznym i równie wybitnym osobom współpracującym przy organizacji, a także wszystkim uczestnikom. Takie podziękowania niniejszym składamy i dziękujemy za ten szczególny, wspólny czas.

(iz)
X