Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

Kontynuujemy projekt digitalizacji i udostępniania online dokumentów z Archiwum Akt ZKP

Logo of the Archive of the Polish Composers’ Union

2024-01-19

Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze prace nad porządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem online Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich konsekwentnie posuwają się naprzód.

Opracowanie i publikacja elektronicznego inwentarza Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich było możliwe dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych” w latach 2021 (tytuł projektu: „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”) oraz 2022 (tytuł projektu: „Opracowanie i profilaktyka konserwatorska nowo odnalezionych akt Archiwum Związku Kompozytorów Polskich”).

Wtedy rozpoczęliśmy też digitalizację i publikację dokumentów z Archiwum Akt ZKP na portalu zbioryspoleczne.pl Centrum Archiwistyki Społecznej. W roku 2023 pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” 2023 i w rezultacie zadania „Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich w Otwartym Systemie Archiwizacji OSA” nasza prezentacja online Archiwum Akt powiększyła się o kolejne 300 dokumentów.

Obecne statystyki dostępne na portalu Zbiory społeczne to:

67 serii/podserii
826 jednostek archiwalnych
2305 szczegółowo opisanych dokumentów
646 załączonych plików

Zachęcamy do korzystania. Pytania o Archiwum na Zbiory społeczne można kierować bezpośrednio do naszego kolegi wroblewski@polmic.pl.


Za otrzymane wsparcie dziękujemy!


   logo NDAP


logo MKiDN

X